Apassionat de tot el que m’omple la mirada i els sentits. Gaudir de la fotografia m’ha ensenyat a ser creatiu, a pensar analíticament, a desenvolupar l’empatia, la cooperació i el treball en equip.