Falguera

Color verd. El color de la calma

Carrer Ceràmica. Horta Guinard`

El color del ciment

Vivendes al Carrer de la Ceràmica. Districte: Horta Guinardó.Construïdes entre els anys 1964 i 1968 pel Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, i gestionades per la Cooperativa Barcelonesa d’Habitatges. Són unes vivendes curioses i arquitectònicament molt interessants. Trama. Finestres. Edifici de la zona 22@. Poblenou