Boires.

Boira a la sortida del Sol. Llobera.
Montsonís. Matí de boira
Montsonís. Matí de boira
Montsonís. Matí de boira
Montsonís. Matí de boira
Boira. Hivern.
Boira. Hivern.
Boira. Montmaneu
Boira. Montmaneu
Boira. Montmaneu
Boira. Montmaneu