Any sabàtic

Estic descansant fotogràficament durant aquest 2023. Per re-emprendre el 2024 amb idees renovades.

Josep